หน้าแรก

Chitosan_1ความรู้เกี่ยวกับสารละลายไคโตซานฉายรังสี

ไคติน-ไคโตซานเป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนติดอยู่ด้วย ทำให้มีคุณสมบัติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงเป็นสารที่มีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไคตินสกัดได้จากเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก ฯลฯ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น งานด้านการเกษตร เป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ และยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว เป็นต้น

ไคโตซานที่ได้มาจากไคตินที่สกัดจากเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก จะมีขนาดโมเลกุลใหญ่ ไม่เหมาะกับพืชที่จะดูดซึม ดังนั้นจึงต้องทำการย่อยโมเลกุลของไคโตซานให้สั้นลง ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น ใช้เอนไซม์ ใช้สารเคมี และใช้รังสีแกมมา

 

การใช้รังสีแกมมาในการย่อยสารไคโตซาน มีข้อดีกว่าวิธีอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1. ช่วยตัดสายโมเลกุลไคโตซานให้สั้นลง ทำให้พืชดูดซึมได้ดีกว่า
2. ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับไคโตซาน ทำให้โรคไม่แพร่ไปสู่พืช
3. ไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่องจากไม่มีการเติมสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม
4. สามารถเร่งการเจริญเติบโตของต้น เมล็ด และเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุของพืช

ไคโตซานจะละลายได้ดีเมื่อใช้กรดอินทรีย์เป็นตัวทำละลาย สารละลายของไคโตซานจะมีความข้นหนืดแต่ใส ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อกินเข้าไป และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเติมลงไปในน้ำหรือในดินเพื่อการเกษตร สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ผลไม้ยืนต้น ผักกินใบ พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ปาล์ม สละ มะพร้าว พริก เผือก มันสำปะหลัง ขิง มันเทศ มะละกอ ส้ม มะนาว สับปะรด หน่อไม้ฝรั่ง เห็ดทุกชนิด เป็นต้น
ไคโตซานที่ผลิตขึ้นมาใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ผลิตจากต่างประเทศ จึงมีราคาค่อนข้างสูง

pc2